Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NATURALİZM (DOĞALCILIK )

 • Realizm'in devamı ve gelişmiş şeklidir. Gözlemle birlikte bilimsel deney yöntemini uygular.
 • 1870’li yıllarda Emile Zola ve onun çevresinde toplanan hikâyeci ve romancıların ortak çabasıyla oluşan bir akımdır. Bu akım kaynağını şu felsefi kavramlardan alır:
 • Determinizm ( Gerekircilik)
 • Deneysel Uygulama Yöntemi ( Doktor Bernard’dan ).
 • Evrim Teorisi ve Soyaçekim ( Darwin’den ).
 • Determinist düşüncede, doğa olayları aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurur.
 • Doktor Bemard, ilk kez laboratuvarda, canlı varlıklar üzerinde deneyler yapan bir bilim adamıdır.
 • Natüralist yazarlar, deneysel yöntemin, duygusal ve akılsal oluşumun hayata da uygulanabileceğini söylemişler ve bu doğrultuda eserler vermişlerdir.

 

NATURALİZM’İN ÖZELLİKLERİ

 • Deney yönteminin edebiyata girmesini sağlamışlar ve bu görüşü edebiyata uygulamışlardır. İnsanın duyuları, tutkuları, düşünce ve hareketleri, soyunun ve içinde yaşadığı doğa ve toplumsal çevrenin etkisiyle oluşur. Kişinin kendi iradesiyle yaptığını sandığı işler dahi bu etkinin bir sonucudur. Bu nedenle Natüralist özellikler taşıyan eserlerde soyaçekim, doğal ve toplumsal çevre geniş bir şekilde yer alır.
 • Bir eserde belli koşullar saptanınca, kişiler ve olaylar, artık yazarın isteğine bağlı olmaksızın bir sonuca doğru ilerler.
 • Yazar deney amacıyla, kişileri değişik çevrelere sokarak, onların davranış şekillerini inceler. Çevreler değiştikçe insanın davranış şeklindeki değişkenliği göz önüne alır. Böylece yazar hem bir deneyi-ci hem de bir gözlemci olur.
 • Natüralistler bazen de çevrenin aynı olmasına karşılık, koşullan sürekli değiştirerek deney yöntemini edebiyata uygulamış olur. Değişken koşullar altında insanın gösterdiği davranış değişikliklerini gözlemleyerek yazarlar.
 • Natüralist yazar, eserlerde kendi kişiliğini gizler ( realistlerde olduğu gibi) Sadece onları gözlemek, gözlemlerini yazmak tutumunu benimser.
 • Yazar, olayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle incelediği için, hayatın her türlü iğrenç ve çirkin sahnelerinin anlatımından kaçınmaz. Bu özellik nedeniyle de Natüralist yazarlar ahlak kavramından yoksun olmakla suçlanmışlardır.
 • TEMSİLCİLERİ
 • Emile Zola, Goncourt Kardeşler, Maupanant, John Steinbeck, Alphonse Daudet, H. İbsen.
 • Türk Edebiyatında ilk pozitivist Beşir Fuat’tır. Daha sonra Nabizade Nazım’ da ve Hüseyin Rahmi Gürpınar' da Natüralist yanlar görülür

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi