Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TERKİB-İ BEND

 

Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Her bent iki bölümdür. Birinci bölüme terkîb-hâne adı verilir. Kıt'a da denir. Genellikle kısaca bend terimi kullanılır. Her bent, sayısı 5 ile 10 arasında değişen beyitlerden oluşur. Bentlerin uyak düzeni gazele benzer. Kimi zaman, bentlerin bütün dizeleri her bentte ayrı ayrı olmak üzere kendi aralarında uyaklanır. Bent sayısı 5 ile 10 arasında değişir. Daha artık da olabilir. Bendin son beytine vasıta beyti ya da bendiye denir. Bu beyit her bendin sonunda değişir ve mutlaka kendi dizeleri arasında bentten ayrı olarak uyaklanır.

Terkib-i bendin uyak düzeni şöyledir:

aa xa xa xa xa bb — cc xc xc xc xc dd ...

 

Uyak düzeni şöyle de olabilir:

aa aa aa aa aa bb — cc cc cc cc cc dd ...

 

Her iki biçimde de uyakları "bb" ve "dd" harfleriyle gösterilen beyitler vasıta beytidir.

Terkîb-i bendlerde genellikle, talihten ve hayattan şikâyetler, dini, tasavvufi, felsefî düşünceler an­latılmış, toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir. Mersiyeler de genellikle terkîb-i bend biçimiyle yazılır.

Terkîb-i bend ve terc-i bendde beyit ve bent sayısı çok olursa bunlara terkîb-i bend-i kebîr ve tercî'-i bend-i kebîr adı verilir.

 

CEM DİLÇİN, ÖRNEKLERLE TÜRK ŞİİR BİLGİSİ,

TDK YAYINLARI, ANKARA 1997, s. 233.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

SON EKLENENLER

Üye Girişi