Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İLETİŞİMİN ÖĞELERİ NELERDİR?


İletişimi sağlayan öğeler "gönderici, alıcı, ileti, kanal, bağlam ve dönüt "tür.

Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce, bilgi ve istekleri aktaran yani sözü söyleyen kişi veya topluluktur. İletiyi aktaran göndericiye kaynak ya da verici denir.

Uzman, velilere "Çocuklarınızın kitap okumasını istiyorsanız onlara örnek olun." dedi.

cümlesinde sözü söyleyen durumundaki kişi “uzman’’dır. Dolayısıyla uzman, “gönderici”dir.

Alıcı (Hedef): Duygu, düşünce, bilgi ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur.

Kadın, simitçiye "Bana iki simit verir misiniz?" diye seslendi.
cümlesinde “simitçi” alıcı durumundadır. “Kadın” ise göndericidir.

İleti (Mesaj): Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve bilgilerdir. Yani alıcıya aktarılan mesajların tümüne ileti adı verilir.

Kadın, çocuğa yerlere çöp atmaması gerektiğini söyledi.

cümlesinde gönderici durumundaki "kadın", alıcı konumundaki ‘çocuk' a "yerlere çöp atmamak gerektiği” mesajını iletmiştir.

Kanal: Araç Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır. Kanal, bir tür anlatım yoludur. Bu; söz, yazı, rakam vb. yardımıyla olur.

Bağlam (Ortam): İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce ve sonra gelen, söz konusu birimi birçok durumda etkileyen birim veya birimler bütünüdür. Bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını bağlamına göre belirleriz. Örneğin "el” sözcüğünün birden çok anlamı vardır. Bu sözcüğün anlamını belirlemede bağlam devreye girer.
Çalılıklardan iki el silah sesi duyuldu.
El var pençe olmuş, el var yumruk olmuş.
Kâtip benim ben kâtibin, el ne karışır!

cümlelerinde “el” sözcüğünün farklı anlamlar taşıdığını görüyoruz. Yukarıda “el” sözcüğünün bu anlamları kazanmasında onun kullanıldığı cümle, diğer sözcüklerle ilişkisi, kişinin içinde bulunduğu ortam etkili olmuştur. İşte bu, bağlamdır.

Dönüt (geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır.

Görevlinin "Otelde üç gün mü kalacaksınız?" sorusuna turist, “İki gün." diye cevap verdi.
cümlesinde alıcı durumundaki “turist”in vermiş olduğu “iki gün.” cevabı dönütü oluşturmaktadır.

Filtre Alıcının mesajı kendi düşüncesine, hayata bakışına, beğenisine vb. göre değerlendirme tarzıdır.

 

İLETİŞİM TABLOSU
GÖNDERİCİ (KAYNAK) ŞİFRE İLETİ (MESAJ) KANAL FİLTRE -ALICI  
<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÖNÜT
BAĞLAM

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi