Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Manzume ve Şiir

Güzel sanatlarda kesin tanım yapmak mümkün değildir. Çünkü ne kadar sanatkar var ise o kadar sanat tarifi var demektir. Şiirde ve manzumede de bu böyledir. Ne kadar şaiir varsa o kadar şiir tanımı var demektir. Her şairin kendi şiir dünyası ve vadisi vardır.

Manzume ölçülü kafiyeli yazılan yazılar demektir. Ancak her manzume şiir değildir. şiirin ayrı bir dünyası ve edası vardır. Bazen manzumelerde bir eda ve şiirsellik olmayabilir. Manzum hikayalarde olduğu gibi. <her şiir bir manzumedir ama her manzume şiir değildir.

 

SİTEM

Önde zeytin ağaçları arkasında yâr

Sene 1946

Mevsim

Sonbahar

Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim

Dalları neyleyim

Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim

Yâryâr

Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar

Değirmen misali döner başım

Sevda değil bu bir hışım

Gel gör beni darmadağın,

Tel tel çözülüp kalmışım

Yâryâr

Canımın çekirdeğinde diken

Gözümün bebeğinde sitem var

Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

 

Şiirde, duygu ses akışıyla birlikte verilmiştir.

"Yar" sözcüğünün sık tekrarı, -ar ve -ım uyaklarının değişik aralıklarla kullanılması ses akışını sağlamıştır. Sözcüklere yan anlamlar yüklenmiştir. Bireysel duyguların yansıtıldığı bir gerçeklik vardır. Bu gerçeklikte çağrışım ön plandadır. Bu sebeple metin yapı bakımından "şiir" özelliği taşımaktadır.

 

Dizeleri cümleler şeklinde yazıp şiiri düz yazıya çevirmeye çalışalım:

"Önde zeytin ağaçları, arkasında yâr var. Sene 1946, mevsim son­bahar. Önde zeytin ağaçları neyleyim, dalları neyleyim, yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim."

Görüldüğü gibi ses akışıyla ve çağrışımlarla sağlanan duygu yönü, şiir, düz yazıya çevrilince bozuluyor. Çağrışım yönü güçlü olan şiirlerin düz yazıyla ifade edilmesi zordur ve anlam kaybına sebep olur. Sitem adlı şiirin olay örgüsünü çıkaramayız. Çünkü şiirlerde olaylar değil, olayların karşısındaki bireysel seziş, duyuş ve hayal dile getirilir. Bu şiirde amaç, bireysel duygunun anlatılmasıdır.

Şiirde, duygu anlatıldığı için soyut yönü ağır basar, çağrışım yönü güçlüdür,

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

ŞİİR BİLGİSİ

ŞİİR HAKKINDA GENEL BİLGİLER KATEGORİSİ

ŞİİR MADDESİ-A.FUAT BİLKAN

ARUZ İLE ŞİİR YAZMAK

MANZUME VE ŞİİR FARKI

HALK EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

ŞİİR BİLGİSİ ve EDEBİ SANATLAR TESTİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi