Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DERTLÎ-2

Asıl adı İbrahim olup 1772'de Gerede'nin Yeniçağa (Reşadiye) bucağına bağlı Şahnalar Köyünde doğmuş, 1845 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Baba­sının adı Ali'dir. Onun ölümünden sonra rahatı kaçar ve Dörtdivan'ın Deveci­ler köyündeki akrabalarına sığınır. İstanbul'a gider, işsiz kalır; kısacası onun hayatı pek çok sıkıntıyla geçer. Konya'daki şöhretli âşıklık yıllarından sonra on yıl kalacağı Mısır'a gider. Bu yıllarda mahlası Lütfî'dir.

Başıma buyruk yaşama arzusu yuvasını terk etmesine yol açar. Sazı omzun­da Ankara, Sivas, Amasya, Çankırı vs. dolaşır, durur. 1840'ta intihara te­şebbüs ederse de kurtarılır. O, bu olaylardan sonra Dertli mahlasını kullana­caktır.

Hem hece, hem aruz veznini kullanmıştır. Birincilerdeki yabancı kelime fazlalığına ek olarak ikincilerde dil ve yapı kusurları vardır. Pek çok klasik şai­rimizin tesirinde kalmıştır. Geredeli Figânî, Mudurnulu Yağcı Emin gibi çırak­lar yetiştirmiştir.

Dinî konulara rahat bir üslûpla yaklaştığı için din adamlarıyla arası pekiyi değildir. Ünlü "Telli saz" şiiri bu konuda büyük gürültüler koparmıştır. Divan’ı birkaç defa basılmıştır.

Dertli'ye yer veren bütün Şairnâmeler ondan bahsederken çile, feryat, dert, gurbet, yurdunu terk etme gibi konulan ele almıştır.

 

Telli sazdır bunun adı
Ne âyet dinler ne kadı
Bunu çalan anlar kendi
Şeytan bunun neresinde


Abdest alsan aldın demez
Namaz kılsan kıldın demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde


Venedik'ten gelir teli
Ardıç ağacından kolu
Be Allah'ın sersem kulu
Şeytan bunun neresinde


İçinde mi dışında mı?
Burgusunun başında mı?
Göğsünün nakısında mı?
Şeytan bunun neresinde
 

Dut ağacından teknesi
Kirişten bağlı perdesi
Behey insanın teresi
Şeytan bunun neresinde


Dertli gibi sarıksızdır
Ayağı da çarıksızdır
Boynuzu yok kuyruksuzdur
Şeytan bunun neresinde

 

***

Seyrimde bir şehre eyledim nazar
Gördüm elvan dolu meyhaneler var
"Teşne var mı" deyu sâkîler gezer
Ellerinde dolu peymâneler var

 

Bir takım doldurup bir takım sunar
Bir takım susayıp bir takım kanar
Bir takım tutuşup bir takım yanar
Bir takım aşk ile mestâneler var

 

Bir eli kaseli bir eli taşlı
Bir takım şâh-zemîn bir takım yaslı
Birtakım delidir birtakım uslu
Bu meydandır bunda merdâneler var

 

Âşıklar pirine anda yan verir
Bu seyrandır dilden dile şan verir
Hast'olmadan yâr yoluna can verir
Nice Dertli gibi divâneler var

Haraba kul olduk bezm-i âlemde
Abâd olsak da bir olmasak da bir
Düştük çare nedir dâme âlemde
Azâd olsak da bir olmasak da bir

 

Aşk oduna yanmış ciğer-kebâbız
Hicr ile giryânız dide pür-âbız
Yapılmış yıkılmış hâne-harâbız
Bünyâd olsak da bir olmasak da bir

 

Biz Şirin elinden aşk meyin içtik
Hak ile bâtılı fark edüp seçtik
Varlık dağlarını deldik de geçtik
Ferhad olsak da bir olmasak da bir

 

Ey Dertli âlemde biz şâh-ı diliz
Hak'tan hakikatten âgâh-ı diliz
Tarik-ı esrara ervâh-ı diliz
İrşâd olsak da bir olmasak da bir

 

 

İLGİLİ İÇERİK

TELLİ SAZDIR BUNUN ADI -DERTLİ

DERTLİ-TELLİ SAZDIR BUNUN ADI

AŞK EHLİNE SORDUM ALEMDE -DERTLİ

BAD-I SABA BENİM HASB-İ HALİMDEN - DERTLİ

HARABA KUL OLDUK BEZM-İ ALEMDE - DERTLİ

BAHAR SELİ GİBİ DAĞLAR BAŞINDA - DERTLİ

HAVALANMA TELLİ TURNAM - DERTLİ

HATIRLAYIP SUAL ETMEZ HALİMDEN -DERTLİ

YÜRÜ GÖNÜL DOSTUNDAN KALMA -DERTLİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi