Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DELİ BORAN HAYATI ve ŞİİRLERİ
Asıl adı Hanefi olup 1838’de Çorum’un Sarımbey köyünde doğmuş, 1898’de yine aynı yerde vefat etmiştir. Hayatı etrafında ve “Deli” lakabı almasıyla ilgili pek çok şey söylenmektedir. Ayrıca Küpeli Hanım adlı bir kadınla arasında geçtiği kabul edilen bir de hikâye vardır.
Yaşadığı çevrede yetişen âşıklarla yaptığı atışmalar sebebiyle biraz daha fazla tanıyabildiğimiz âşığımızı, köyün kurucuları Binboğalardan geldikleri için, güneyli olarak kabul edenler de vardır.
Torunları hâlâ o bölgede yaşamaktadır.
Şairnâmelerde adına rastlanılamamıştır.

 

Osman Paşa der ki vardık beriden
Bize kuvvet verdi Mevlâ’ın Yaradan
Gözledim bir imdad gelmez geriden
Tükendi cephanem gittim yesire

Uyurdum rüyamda girdi düşüme
On'ki çoban geldi durdu karşıma
Seksen bin evladı verdim boşuna
Kalmadım geri gittim yesire

Bir taburda çevirdiler tuttular
Hesapsız da neferim mahvettiler
Beş taburu bir vapura kattılar
Yedi sancak içre gittim yesire

Edirne kapusu hem Gelibolu
Tuna boyundadır Moskof'un yolu
Boşuna elden gitti bu Rumeli
Bozuldu ittifak gittim yesire

Deli Boran bunu böyle söyledi
İndi aşkın deryasını boyladı
Moskof yesirini Muhammet neyledi
Çok iltifat eder Moskof yesire

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi