Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞIK BAĞDÂDÎ (18.YY.) HAYATI VE ŞİİRLERİ


Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Bağdatlı olduğu ve orada uzun bir müddet kaldığı için bu mahlası aldığı tahmin edilmektedir. Saygılı bir dille söz ettiği Sultan III. Selim’in (1761-1808) huzuruna çıktığı düşünülebilir.
Şairnâmelerde kendisiyle ilgili her hangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

Hazne'nin içinde bülbüller öter
Âvîze şulesi cihânı tutar
Babının önünde arslanlar yatar
Misâl-i cennettir yoktur kusuru

Havuz fevvâresi tavana urur
Kem söyliyenlerin dilleri kurur
Hem saf saf melekler seyrâna durur
Misâl-i cennettir yoktur kusûru

Kovuşun içine dîbâ döşendi
Çeşmelerden Âb-ı kevser boşandı
Arslanlar(ı) görenler kanlar kaşandı
Misâl-i cennettir yoktur kusû

Gayetle müferrih çeşme avlusu
Her dem feryâd eder bülbül yavrusu
Olamaz hiç bundan âlâ doğrusu
Misâl-i cennettir yoktur kusûru

Bu Bağdâdî senin medhin eyledi
İndi aşkın deryâsını boyladı
Her bir köşesinin vasfın söyledi
Misâl-i cennettir yoktur kusûru

TÜRK DİLİ HALK ŞİİRİ ÖZEL SAYISI

SON EKLENENLER

Üye Girişi