Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞIK ALİ (18.yy) HAYATI VE ŞİİRİ
Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. 1714 yılında cereyan eden Nasuh Paşa’nın öldürülmesi olayı için söylediği şiirinden devrini tesbit edebilmekteyiz. Şair ve âlimleri koruyan maktulun yakını olduğu tahmin edilebilir.
Şairnâmelerde kendisiyle ilgili her hangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.


Her taraftan fermân oldu üstüne
Başına bir çâre bul Osman Oğlu
Tam dört vezir tâyin oldu üstüne
Kırk bin asker ile bil Osman Oğlu

Aşkar atla yorgun cenge varılmaz
Hatt-ı Hümâyûna karşı durulmaz
Hasmın gâlip bunda dâvâ sürülmez
Mahşerde murafâ ol Osman Oğlu

Hak seni hüccâca vermiş hidâyet
Bunca yıldır vardın geldin selâmet
Sancak-ı Resule yüz sür duâ et
Bir dahi bulmasın il Osman Oğlu

Muhassar eyledin Şam’ın çöllerin
Hoş selâmet ettin Mekke yolların
Seni ister şimdi Aydın illerin
Alan yolun gözler bil Osmanoğlu

Âlem nefir-i âm çıkılmaz başa
Şânın senin inkâr olunmaz hâşa
Bilesin yalınız bir Nasuh Paşa
Döğüşe döğüşe öl Osman Oğlu

Der ki Ali’ın sana hezâr âferin
Bin yüz yirmi altıda kesildi serin
Cennette bir uçmak olmalı yerin
Bekâ çöllerinde kal Osman Oğlu

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi