Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ÂŞIK AHMED (18.yy) HAYATI ve ŞİİRİ
Hayatı Hakkında bilgimiz yoktur. Avusturyalıların Bosna’ya yaptıkları taarruzun (1737) püskürtülmesi üzerine söylediği destanından hareketle yaşadığı yüzyılı çıkarabilmekteyiz.
Şairnâmelerde kendisi Hakkında her hangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.

Bosnalı der be hey devletli vezir
Nemse Kralının kasdı bizedir
Duydu Bosna askerinin geldiğin
Şüpheniz olmasın fırsat gözetir

Ordu taburları geldi kaleye
Kasd eyledi hasmın ol havâliye
İslâm asker(i) geldi kelle kelleye
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Ali Paşa der ki çıkalım düze
Hak Teâlâ imdâd eyliye bize
Düşmanla gelelim biz de yüz yüze
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Çekti tuğlarını düşman üstüne
Kuşandı kılıcın kâfir kasdına
Asker tâyin etti hasmın üstüne
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Asker-i İslâmla kesildi yollar
Kondu karakollar yürüdü diller
Gelen gazilere verdi çelenkler
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Pancov(a) Kalesinden bir saat beri
Geldi düşmanlardan müjde haberi
Tiğden geçirmişler yedi bin seri
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Feryâdcısı geldi Banya-Loka'nın
Elli bin askeri vardır Duka'nın
Kaleyi hıfz edin vermeyin sakın
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Pek çok yiğitleri yıldırıp geçti
Nemse kâfirine gör ne iş açtı
Kâfirler içine gulgule düştü
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Rebiülevvelin yedinci günü
Kuffâra erişti İslâm'ın ünü
Gün gibi zah(i)r oldu Muhammed dini
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Allah Allah deyip yürüdü asker
Katanası yolu göstermek ister
Gâziler at sürüp meydânı ister
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Kâfir gördü bizi geriye kaçtı
Dest-i felek kudret ateşin saçtı
İç ağası cenk kapısını açtı
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

On bir saat tamâm eyledik cengi
İslâm askerinin olmadığı dengi
Kâfir suya döktü topu tüfengi
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Bindi gâziler at sürdü meydâna
Ellerinde tîgi hep rüstemâne
Uralım kılıcı gelsin bu yana
İmdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Çarh-ı feleklerin kurup geçtiler
Şehidlik şerbetin anda içtiler
Yürüdü gâziler serdengeçtiler
İimdâd-ı Hak ile nusret bizimdir

Kaleli gördü kim geriye gitti
Feth-i bâb eyleyip ettiler hamdı
Haydadığı ispat ettiler şimdi
İmdâd-ı Hak ile nusret èttiler

Ahmed bu nusretin şükrün edelim
Duâya meşgul ol sözü nidelim
İnşâllah Belgrad'a gidelim
İmdâd-ı Hak ile neşret bizimdir

SON EKLENENLER

Üye Girişi