Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÜMMANİ HAYATI ve ŞİİRLERİ

Asıl adı Hüseyin olup 1860 (bazı kaynaklara göre 1861) Narman’ın Samikale köyünde doğmuş, 1915’te aynı yerde vefat etmiştir. Babasının adı Hasan’dır. Tahsili hakkında bilgimiz yoktur. Ancak şiirlerinden çıkarabildiğimize göre biraz tahsil görmüş olmalıdır.

Araştırmacı M. Kardeş, onun Kırım’dan Hindistan’a kadar olan bölgeleri dolaştığını, bunda, rüyasında görüp âşık olduğu Gülperî’yi aramanın rolü olduğunu söylemektedir.

Ustası Erbâbî’dir. Çağdaşlarından Şenlik, Sezâî ve Nihânî ile karşılaşmaları vardır. Torunlarından ikisi de Sümmanoğlu ve Torunî mahlaslarıyla şiirler söylemektedirler. Tasavvufî konulara fazlasıyla eğilmiştir.

Yüzyılımızın şairnâmelerinde çeşitli vesilelerle anılmaktadır. Bazıları Gülperi’sini hatırlayıp anarken bazıları da torunlarını dile getirmişlerdir.

 

Bir menzile başa kadar varmazsan 

Sen o yola kervan olsan fayda ne 

Bir dilberin sinesine konmazsan 

Hayal ile mihmân olsan fayda ne

 

Bir yazı ki kara olur kalemde 

Sözü hor görünür her bir kelâmda 

Bir güzel ki seni sevmez âlemde 

Ya sen ona hayrân olsan fayda ne

 

Çekme şu dünyanın endişesini 

Temiz eyle kalbin her köşesini 

Kem söz ile kırma gam şişesini 

Kırıp sonra pişman olsan fayda ne

 

Arabî Fârisî dilin olmazsa 

Bülbüle münâsip gülün olmazsa 

Asla bir meslekte elin olmazsa 

Dâva ile sultan olsan fayda ne

 

Deli günül her isyandan beridir 

Bir ah çekse dağı taşı eridir 

Her bir güzel bir yiğidin yâridir 

Elin güzeline baksan fayda ne

 

Sefil Sümmâni gel Hakk'ı zikreyle 

Verdiği nimete dâim şükreyle 

Yaman işitâ ezelden fikreyle 

Başa geçip pişmân olsa fayda ne

 

İLGİLİ İÇERİK

HALK EDEBİYATI ŞAİRLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ

AŞIK SÜMMANİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi