Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞIK FEYMANİaşık feymani ile ilgili görsel sonucu

Gerçek adı Osman Taşkaya'dır ve 2 Mayıs 1942'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Azaplı köyünde doğmuştur. 1964'e kadar Çoban Osman adını kullandı. Altmışlı yıllardan itibaren gelişen âşıklar geleneğinde öne çıkmış ve ünlenmiştir. Özelikle Çukurovalı âşıklar arasında büyük saygınlığı bulunmaktadır. Şiir ve atışmalarda etkili olmuştur.

Bir otobiyografi kitabındaki kendi açıklaması şöyledir:

"Küçük yaşta mecazi bir aşka tutuldum. Bu aşk 15 yaşıma kadar devam etti. İlk yıllarda Çoban Osman mahlasıyla şiir yazar, türkü söylerdim. 1964'ün sonbaharında ve 1965'in ilkbahar ve yaz aylarında birkaç kez rüyamda nurani yüzlü bir zatı görmüştüm. Bana hep Feymani diye seslenmişti. Bu yüzden bu adı mahlas olarak aldım. 1972 yılında evlendim. Üçü oğlan, biri kız, dört çocuğum oldu. Halen Azaplı köyünde oturuyorum".

Aşık Feymani, 1966 yıIında başlatılan Türkiye Aşıklar Bayramı’na 1968’den itibaren katılmaya başladı. Şiir ve atışma dalında büyük başarı gösterdi. Çeşitli ödüller kazandı. Daha sonra yurt genelinde yapılan Aşıklar şölenlerine de katıldı. Şiirlerinde tasavvufi deyişlere geniş yer verir. Çukurovalı aşıklar arasında büyük saygınlığı vardır.

 


 

BELLİ OLMAZ

Baki değil şu dünyanın ziyneti,

Ölüm kıyametin bir alameti

Yolcuya yıldızın, ayın alameti.

Karanlıkta bakmayınca bell’olmaz

 

Kimi yaşar birlik dirlik içinde,

Kimi nefse esir hürlük içinde.

İnsan hoş görünür varlık içinde,

Yiğit düşüp kalkmayınca bell’olmaz.

 

Zalimlerin bu dünyada nesi var?

Amma o dünyada endişesi var.

Kimin torbasında neyi nesi var,

Ağz’aşağı silkmeyince bell’olmaz.

 

Feymani kefinmiş servetin malın,

Hakka yakın eyler ahvalin, halin.

Sabrı var mı yok mu öğünen kulun,

Beliları ilkmeyince bell’olmaz.


 

EVVEL

Var mıyıdım yok muyudum,

Şu alemde bundan evvel.

Az mıyıdım çok muyudum,

Şu alemde bundan evvel.

 

Gelen miydim, giden miydim ?

Yaprak mıydım, beden miydim?

Toprak mıydım, maden miydim?

Şu alemde bundan evvel.

 

Yürür müydüm adım adım,

Yine Adem miydi adım.

Ne yedim içtim yaşadım,

Şu alemde bundan evvel.

 

Ayna mıydım resim miydin?

Manamıydım cisim miydi?

Feymani’ye isim miydin?

Şu alemde bundan evvel.

 


 

AHU GÖZLÜM

Kaynak: Feymani

Derleyen: TRT Müzik Dairesi Bşk.

 

Ahu Gözlüm Tut Elimden,

Vazgeçmeden Emelimden.

Aşkın Beni Temelinden,

Yıkmadan Gel, Yakmadan Gel.

 

Derde Salmadan Başımı,

Noksan Etmeden İşimi.

Damla Damla Göz Yaşımı,

Dökmeden Gel, Akmadan Gel.

 

Feymani’yim, Kaçma Benden,

Usanmadı Gönül Senden.

Ecel Tatlı Canı Tenden,

Çekmeden Gel Çıkmadan Gel.


 

GELSİN DE BAK

Dağlar al yeşil süslenir, 

Hele bahar gelsin de bak. 

Bülbül aşkınan seslenir, 

Güle bahar gelsin de bak.

 

Bayramlığın giyer dağlar, 

Her örnekten basın bağlar. 

Türkü söyleyerek çağlar, 

Sele bahar gelsin de bak.

 

Emanet versen götürür, 

Menziline tez yetirir. 

Dertliye derman getirir, 

Yele bahar gelsin de bak.

 

Cennet sanarsın cihanı, 

Kalkar dağların dumanı. 

İner ovanın ceylanı,

Çöle bahar gelsin de bak.

 

Dere kenarında taşlar, 

Hep yosun tutmağa başlar. 

Yuva için tüner kuşlar, 

Dala bahar gelsin de bak.

 

Turnam kanadını düzler, 

Ördek avcısını gözler. 

Çığrışarak konar kazlar, 

Göle bahar gelsin de bak.

 

Feymani biter acılar, 

Kağnılar yürür gıcılar. 

Kervan düzer yaylacılar, 

Yola bahar gelsin de bak.