Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NAHİT ULVİ AKGÜN KİMDİR?

Şair (1918 -»). Milas'ta doğdu. Ortaöğrenimini îzmir İkinci Er­kek Lisesi'nde (1940), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı (1948). Bir süre M.E.B.'lığı kitaplıklarında çalıştı, ödemiş Lisesi (1956-65), İzmir Karşıyaka Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi'nde felse­fe öğretmenliği yaptı. İlk şiiri İzmir'de yayımlanan Akın ga­zetesinde (1936) çıkmıştı. Bir süre Faruk Nafiz, Necip Fazıl beğeni çerçevesi içinde hece ölçüsü ile yazdı. Bunlar ilk genç­lik duygulanmalarına bağlı kimi olağanüstü coşku durumla­rında teknik yetersizlikleri aşan mısraların da bulunduğu deney dönemi örnekleriydi. Asıl bilinçli çalışma yeteneğini yeni şiir akımına bağlı ürünleri ortaya koyarken kazandı. Ye­tenekleriyle şiiri arasında bir denge kurmayı başardıktan son­ra dilini, şiirin yapısını rahatsız eden engellerden koruması­nı bildi. «Bireyin hallerini» yansıtmayı denedikçe, küçük bur­juva insanının toplum karşısında duyageldiği tepkileri içten­likle yansıttı. Servet-i Fünun - Uyanış, Kovan, Fikirler,- Kay­nak (1940-50), Varlık, Türk Dili (1950-65) dergilerinde görülen bu örneklerden sonra, doğa ve evren sorunlarına bağlı duyum­ları işleyen deneylere girişti. Bu evresinde de belli bir ba­şarı çizgisinin altına düşmedi.
 
YAPITLARI: Üç Gönül, Leyla (1937), Irgat (1942), Sebep (Meh­met Serpin'le, 1945), Birisi (1955, 1962), Karanlıkta Bir Ağaç (1960), Gerçek Düş (1965), Evren Türküsü (1966 Türk Dil Ku­rumu Şiir Öd.), Ağaçlar Uyanınca (1971), Eksilen Gökyüzü (Yeni şiirleriyle birlikte, Evren Türküsü ve Gerçek Düş'ün yeni bas. 1980).
KAYNAKLAR: Oktay Akbal (Vatan, 10 Temmuz 1955), Tur­gay Gönenç (Yelken, Nisan 1960), Muzaffer Uyguner (Varlık, 1 Ocak 1961), Hikmet Dizdaroğlu (Varlık, 15 Şubat 1967),

Şükran KURDAKUL (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü).

NAHİT ULVİ AKGÜN KİMDİR?


Nahit Ulvi Akgün kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1918) Türk şair. Yalın bir dille yazdığı şiirlerinde kent insanlarının günlük kaygılarını dile getirmiştir. Milas’ta doğdu. Bir memur ailesinin oğludur. İzmir İkinci Erkek Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. M.E.B. kitaplıklarında çalıştı. Çeşitli liselerde felsefe ve psi­koloji dersleri okuttu. İzmir Radyosu’nda Şiir Saati programını sundu. 1953’te sesli şiir sergisi açtı. Karşıyaka Genel Kütüphanesi’ni kurdu. 1966’da ya­yımlanan Evren Türküsü adlı kitabıyla 1967 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü kazandı.

İlk şiiri, 1936 yılında Akın gazetesinde yayımlan­dı. Hece vezni kalıplarını kullandığı bu romantik aşk şiirlerinde Necip Fazıl ve Faruk Nafiz etkisi görülür. Bunu izleyen yıllarda yeni arayışlara yöneldi. Serbest nazımla yazmaya başladı. Kent insanının günlük yaşam karşısındaki durumunu konu edindi. Şiirlerini Servet-i Fünûn/Uyanış, Kovan, Fikirler, Kaynak, Yeditepe, Yücel, Varlık, Değirmen ve Türk Dili dergilerinde yayımladı. Son yapıtlarında doğa ve insanın doğayla ilişkisine ağırlık verdi. Yalın bir Türkçe’yle yazdığı şiirlerini 1937-1971 arasında do­kuz kitapta topladı.

YAPITLAR :

  • Üç Gönül (M. Serpin, K. Çatıkkaş ile), 1937;
  • Leyla, 1937;
  • İrgat, 1942;
  • Sebep (M. Serpin ile), 1945;
  • Birisi, 1955;
  • Karanlıkta Bir Ağaç, 1960;
  • Evren Türküsü, 1966;
  • Ağaçlar Uyanınca, 1971;
  • Eksilen Gökyü­zü,


Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

SON EKLENENLER

Üye Girişi