Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AKA GÜNDÜZ HAYATI ve ESERLERİ

Romancı (1886 - 1958). Selânik'te doğdu. Asıl adı Emin Âli'dir. Ortaöğrenimini Kuleli Askerî İdadisi'nde tamamladık­tan sonra geçtiği Harbiye'nin ikinci sınıfından hastalanarak ayrıldı. Bir süre Paris'te hukuk okudu. Yurda dönünce Abdülhamid II yönetimi tarafından Selânik'e sürgün edildi, ikinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul’a yerleşerek ga­zeteciliğe başladı, İstanbul’un işgal günlerinde İngilizler ta­rafından Malta'ya sürülen yazarlar, düşün adamları arasın­da o da vardı. Cumhuriyetten sonra (1932) Ankara'dan mil­letvekili seçildi. 1946'ya kadar da her dönem parlamentoya girme olanağını buldu. İkinci Meşrutiyet döneminde «Millî Edebiyat» akımı içinde yer aldı.


BAŞLICA YAPITLARI: Dikmen Yıldızı (1928, 1953), Bir Şo­förün Gizli Defteri (1928, 3. bas. 1946), İki Süngü Arasında (1929), Zekeriya Sofrası (1938, 1944),

KAYNAKLAR: Hilmi Yücebaş (Bütün Cepheleriyle Aka Gün­düz, 1958), (Yeni Yayınlar Dergisi, Şubat 1960), Şükran KURDAKUL (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü).

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi