Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMED ARİF

Şair, (21 Nisan 1927 —>). Diyarbakır'da doğdu. Ortaöğrenimini Diyarbakır Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe Bölümü'nde okurken Ceza Yasası'nın 141. maddesine aykırı eylemde bulunma sa­vıyla iki kez (1950, 1952-53) tutuklandığından öğrenimini bitir­me olanağı bulamadı. Cezaevi'nden çıkınca çeşitli Ankara gaze­telerinde düzelticilik, sekreterlik yaparak yaşamını sürdür­dü. İnkılâpçı Gençlik, Meydan, Seçilmiş Hikâyeler, Yer­yüzü, Beraber, Yeni Ufuklar (1944 - 1955) dergilerinde yayım­ladığı şiirlerle tanındı. Toplumcu gerçekçi akım içinde, Nâ­zım Hikmet estetiğiyle ilintisi olmayan yeni bir şiir kurdu. Kendi deyişiyle «canlı elvan ve gürül gürül halk dilinin tür­küleri, ağıtları, masallarıyla beslendi», dünya görüşünün be­lirlediği düşünceyle, yaşamından gelen duyarlıkları, kimi öf­keli, vurucu; kimi de dağların el değmemiş çiçekler indeki renkler kadar nazlı, gülümser, dizelerle işledi. Doğal bir coş­kunun zorunlu bıraktığı uyumlarla yüksek sesle okunur bir şiir kurdu, «...imge konusunda yaptığı sıçramalarla bugünkü şiiri hazırlayanlardan biri» olarak göründü (Cemal Süreya).


YAPITLARI: Hasretinden Prangalar Eskittim (1968, 18. bas. 1980).

KAYNAKLAR: M. Erdost (Türk Solu, 15 Ocak 1967), M. öneş (Yeni Dergi, Mart 1969), Cemal Süreya (Papirüs, Ocak 1969), Ankara Birliği Dergisi (Mart 1970), Hizmet Altınkaynak (Ede­biyatımızda 1940 Kuşağı, 1977), (Militan, Şubat 1975), Şükran KURDAKUL, (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü).

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi