Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET  AĞAOĞLU

Düşün adamı, yazar (1869 - 1939). Azerbaycan'ın Şusa kasaba­sında doğdu. Ortaöğrenimini Tiflis Lisesi'nde (1887), yüksek öğrenimini Paris Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Sorbonne'un tarih ve filoloji bölümlerinde okudu. Ülkesine dönünce öğ­retmenlik, yazarlık yaptı. Kendi yayımı îrşad ve Terakki ga­zetelerinde (1894 - 1908) Azeri Türklerinin haklarını savundu; aynı amaçla «Difai» adlı gizli bir dernek kurdu. II. Meşrutiyetten sonra Türkiye'ye gelen Ağaoğlu, Maarif müfettişliği, Darülfünun'da hocalık yaptı (1912). İttihat ve Terakki Partisi'nin adayı olarak Afyon'dan milletvekili seçildi. I. Dünya Savaşı yenilgisinden sonra, Sovyet devriminin ilk yıllarında, bağımsız Azeri devleti kurma girişimlerini desteklemek üze­re gönderilen orduya danışman olarak katıldı (1918). Dö­nüşünde İngilizler tarafından Malta'ya sürüldü (1919-21). Ser­best bırakılınca Anadolu'ya geçti. Matbuat Umum Müdürlüğü'ne atandı. Milletvekilliğine seçildi. Ankara Hukuk Fakültesi'nde «Esasi Hukuk» okuttu. Mustafa Kemal Paşa'nın iste­ği üzerine Fethi Bey (Okyar) ve arkadaşlarıyla birlikte Ser­best Fırka'nın kurucuları arasına katıldı. İstanbul'da Akın (1933) gazetesini çıkardı. Parti kapatılınca siyasal yaşamdan çekildi. Kültür Haftası (1936), Cumhuriyet, İnsan dergi ve gazetelerinde yazdı.


BAŞLICA YAPITLARI: Üç Medeniyet (1920), Hindistan ve İngiltere (1927), Serbest İnsanlar Ülkesinde (1931), Devlet ve Fert (1933), Ben Neyim (1939), Türk Hukuk Tarihi (1941), Türk Teşkilâtı Esasiyesi (1941), Gönülsüz Olmaz, İhtilal mi, İnkı­lap mı? (1942), Serbest Fırka Hatıraları (1950).

KAYNAKLAR: Şükran KURDAKUL, (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü).

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi