Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞIK DAİMİ HAYATI ve ESERLERİ


Aşık Daimi, 1932 yılında İstanbul'da doğdu. Aşık Daimi, Aslen Erzincan'ın Tercan ilçesindendir Ali Babaoğullarından Baba daimi 1. dünya savaşı sıralarında İstanbul'a göç etmiştir. Asıl adı İsmail Aydın’dır. Her iki dedesinin de saz şairi olmasının etkisiyle küçük yaşta bağlama çalmayı ve aşıklık geleneğini öğrenmiştir. Ancak ilk ustası Aşık Davut Sulari’dir. Yaklaşık 10 yaşında Davut Sulari’nin yanında çıraklığa başlayan Daimi, 2.5 yıl kadar birlikte dolaşarak geleneğe, şiire ve türküye ilişkin bilgisini pekiştirmiştir.

Aşık Daimi, 1950 yılında İstanbul’dan ayrılarak Tercan’a yerleşmiştir. Özellikle bu yıllar, yörede duyulduğu ve sevildiği dönemdir. Aynı zamanda kendisinin de aşıklık geleneğini pekiştirmesini sağlamıştır. 1962’den sonra yeniden İstanbul’a dönen Daimi ölümüne dek orada yaşamıştır. Geçmişi dolayısıyla Daimi Baba, Tercanlı Daimi gibi adlarla anıldı.

Önceleri usta malı türküler söyleyen Aşık Daimi daha sonra kendi deyişlerine ağırlık verdi. 1948 yılında "Bir seher vaktinde indim bağlara" dizesiyle başlayan ilk şiirini yazıp müziklendiren, yaşamı boyunca arşivlere yüzlerce türkü kazandıran Aşık Daimi, TRT tarafından açılan sınavı kazanarak kaşeli sanatçı olmuştur.

Özellikle yaşamının son 20 yılında birçok genç ozanı etkilemiştir. Uzun yıllar birçok sanatçı ve ozana bağlama dersleri vermiştir. Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde konserler vermiş, onlarca kaset ve plak doldurmuştur. Şiirlerinde sevgi, doğa ve her türden ayrımcılığı eleştiren, insan öğesini öne çıkaran konuları işlemiştir. Kızı Yadigar Aydın Orhan tarafından hazırlanan Daimi’nin tüm şiirleri ve deyişlerinin toplandığı kitap "Aşık Daimi, Hayatı ve Eserleri" (1999) adıyla yayınlanmıştır.

ŞİİRLERİNE ÖRNEKLER

BİR SEHER VAKTİNDE

Bir seher vaktinde indim bağlara
Öter şeyda bülbül, dil yarelenir
Bakmaz mısın sinemde dağlara
Derdim dökmeye dil yarelenir

 Boş geçirmeyelim gel bu çağları
 Dolaşalım sahraları dağları
 Bir gün gazel döker ömrün bağları
 Eser sam yelleri dal yarelenir

 Daimi'yim yanar aşkın çırağı
 Dostun muhabbeti cennet otağı
 Ancak şu dünyada derdim ortağı
 Sazım figan eder tel yarelenir

NE AĞLARSIN BENİM ZÜLFÜ SİYAHIM


 Ne ağlarsın benim zülfü siyahim,
 Bu da gelir bu da geçer ağlama.
 Göklere erişti figânım ahım,
 Bu da gelir bu da geçer ağlama.

 Bir gülün çevresi dikendir hardır,
 Bülbül har elinde ah ile zardır.
 Ne olsa da kışın sonu bahardır,
 Bu da gelir bu da geçer ağlama.

 Daimi'yem her can ermez bu sırra,
 Gerçek aşık olan erer o nûra.
 Yusuf sabır ile vardı mısır'a,
 Bu da gelir bu da geçer ağlama

GEZİP ŞU ALEMİ SEYRAN EDERKEN


Gezip şu alemi seyran ederken
Arayıp hemdemim buldu gönüller
Makam-ı vuslatta cevlan ederken
Muhabbet nuruyla doldu gönüller

    Döndü pervanemiz nare dolaştı
    Öttü can bülbülü zare dolaştı
    Goncam biter iken hare dolaştı
    Engelli dikeni yoldu gönüller

 İçtik dost elinden Abu Kevseri
 Mevlam çektirmesin gamı kederi
 Yarenden ahbaptan aldık haberi
 Hal hale aşina oldu gönüller

    Hiç geçer mi ele böylesi bir gün
    Zannettik ederiz toy ile düğün
    Asla unutulmaz bu sohbet bu ün
    Anlatılmaz bilmem noldu gönüller

Dertli Dâimi'yim ne hale daldım
Aşkın deryasında bunaldım kaldım
Bir garip sevdayı serime aldım
Dostun aşkı ile doldu gönüller

AKLIN ALIP DEL EYLEDİ

Nedir bu hal gitmez serden
Kametimi dal eyledi
Felek ayırdı o yardan
Göz yaşımı sel eyledi

Seher vakti gezer iken
Ayağıma battı diken
Ben o yare gider iken
Gelme diye el eyledi

Yardır beni aşka salan
Söylemezem dilden yalan
Divane gönlümü çalan
Aklım alıp del eyledi

Yitirdim güzel eşimi
Derde yetirdi başımı
Akıttı gözden yaşımı
Çevre yanım göl eyledi

Daimi derim sözümü
Gafletten açtım gözümü
Mürşüde verdim özümü
Kürelerde hal eyledi   

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

AŞIK DAİMİ ŞİİRLERİ

AŞIK DAİMİ HAYATI ve ESERLERİ

DİĞER TOPLU ŞİİRLEİR İÇİN ....