Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET ŞUAYİB-2

Ahmet Şuayb (1876-1910)İstanbul’da doğdu. Daha bebekken babasını kaybetti. İlk öğrenimini Fatih Rüştiyesi’nde yaptı. Daha sonra hukuk öğrenimi gördü. Hukuk dersleri okuttu. 1910’da genç yaşta yaşamını yitirdi.

Edebî kişiliği

Ahmet Şuayb, Servet-i Fünûn’un eleştiri alanındaki en önemli ismidir. Edebiyat yaşamına 1896’dan itibaren Servet-i Fünûn dergisinde yazdığı makalelerle başladı. Dergide kültür hayatımızla ilgili önemli incelemeler yayımladı. Yazar, Servet-i Fünûn Döneminde edebî eleştiri üzerinde yoğunlaşmış, çoğunlukla bu konuda eserler vermiştir.

Yazar, Türkiye’de sosyal bilimler alanında çalışan eleştirmenlerimizin başında gelir. Edebiyat, sosyoloji, iktisat, hukuk, tarih vb. alanlarında Batılı ölçütlerde ufuk açıcı yazılar yazmıştır.

Ahmet Şuayb, Hippolyte Taine ve Gustave Flaubert üzerinde ciddi araştırmalar yaparak bunları yazıya aktarmıştır. Bu yazıları Servet-i Fünûn dergisinde yayımladıktan sonra “Hayat ve Kitaplar” ismiyle kitaplaştırmıştır. Ayrıca Fransız edebiyatının eleştirmeni Hippolyte Taine hakkında yazdığı incelemesinde Taine’in metodunu takip etmiş, onun edebî eserin ırk, zaman ve mekân ekseninde incelenmesi gerektiği görüşünü benimsemiş olmasına karşın bu görüşün bazı noktalarına katılmamıştır. Aynı şekilde Servet-i Fünûn yazarlarını da toplumsallıktan uzak bir edebiyat oluşturdukları için kıyasıya eleştirmiştir. “Son Yazılar” adlı makalesinde bu eleştirilerin dozunu artırır.

Sonuçta Ahmet Şuayb, hem yerli edebiyat hem Fransız edebiyatı üzerine inceleme ve eleştirileri ile Servet-i Fünûn edebiyatının eleştiri alanında önemli saptamalarda bulunur.

Eserleri:

Hayat ve Kitaplar, Esmar-ı Matbuat (eleştiri); Hukuk-ı İdare, Hukuk-ı Umumiyye-i Düvel

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi