Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

        Sayın Kaymakamım, sayın protokol üyeleri,  kıymetli misafirler değerli öğretmen  arkadaşlarım, sevgili öğrenciler,

           Bu gün büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ölümünün 65. yıldönümü.Bu sebeple ondan biraz bahsetmek ve hatıralarını yad etmek istiyorum.

            Büyük adamları ancak büyük milletler yetiştirir. Toplumların büyük insanlara ihtiyacı bunalımlı dönemlerde ortaya çıkar.Toplumları bu bunalımlı dönemlerden ancak büyük liderler çıkarır. M. Kemal ATATÜRK, bu özellikleri taşıyan iyi bir asker, büyük bir lider ve siyasi bir deha idi. O, Milli Mücadelenin önderi ve Türk inkılabının hazırlayıcısıdır. Bütün yönleriyle çağa damgasını vuran, çağı aşma çabasında olan büyük bir devlet adamıdır.

            Mensubu olduğu Türk Milleti’ne çok güvenir,onun mensubu olmaktan mutluluk duyardı. Onun “Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olarak Türk Milletine canımı vereceğim” sözü bunun en güzel ifadesidir.

            Atatürk çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir.I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesiyle ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken odur.

             Amasya Genelgesi’nde vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklalinin tehlikede olduğunu söyledi.Erzurum Kongresi’nde “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz” fikrini dünyaya ilan etti. Sivas Kongresi ile manda ve himayeyi reddetti ve milleti yine milletin iradesinin kurtaracağını belirtip başka yolları reddetti. Kurtuluş Mücadelesinde de bu fikirlerinden asla taviz vermedi.

             Sakarya Savaşı sırasında “Vatanın her karış toprağı şehit kanlarıyla ıslanmadıkça terk olunamaz” diyerek bu kararlılığını gösterdi.Yine vatanı için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu şu sözüyle bir kez daha ifade etmiştir. “Yurt toprağı sana her şey feda olsun kutlu olan sensin, hepimiz senin için fedaiyiz, fakat sen Türk Milleti’ni ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın.”

              Atatürk,kararlı ve mücadeleci bir liderdi. Güçlükler karşısında yılmayan,ümitsizliğe düşmeyen kişliği onu Milli Mücadelenin lideri yapmıştır. Samsuna çıktığı zaman  Kazım Karabekir Paşa’ya çektiği telgrafta o günlerin ağır durumunu belirttikten sonra “Bununla beraber her şey bitmiş değildir.Memleketi bu durumdan ancak Türk Milleti’nin mukavemet ve azmi kurtarabilir” diyor umutsuzluğu asla kabul etmiyordu.

               Atatürk ile ilgili anlatacak çok şey vardır.Çok şey söylenebilir ancak onu anlatacak en güzel sözler şüphesiz yine kendisine ait olan ifadelerdir.

                Atatürk diyor ki,

               “İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemikten ve geçici olan Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesi ile ifade edemem; o ben değil “biz”dir. O milletin her köşesinde, yani fikir, yani, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur.Ben, onların rüyasını temsil ediyorum.

Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri  tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Geçici olmayan,yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur.

                 Beni görmek demek,mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.

                 Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.

                 Ben mânevi miras olarak hiçbir nass-ı kati, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.Benim mânevi mirasın ilim ve akıldır.

                  Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ortadadır.Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, mânevi mirasçılarım olurlar.

                  Ben ölürsem soylu milletimizin, beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim; bununla gönlüm rahat.

                 Yukarda söylediğimiz ifadeleri gibi Atatürk’ün  kişiliğini, karakterini ortaya koyan onlarca söz daha sıralamak mümkündür.”

                  Milletini, insanlığı, onun değerlerini her şeyin üstünde tutan asıl felaketin vatansızlık olduğunu söyleyen “Yurtta sulh cihanda sulh  sözüyle barışı bayrak yapan, Türk Milletinin dünya milletleri içinde en üst seviyede ve söz sahibi olabilmesi için çalışan onu gelişmiş ülkelerin seviyesine ve ötesine götürmeye çalışan büyük lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü bir nebze anlatabildiysek bahtiyarız demektir.

                 Ölümünün 65. yıldönümünde onu tekrar saygıyla anıyor, Minnetlerimizi ifade ediyoruz.  Ruhu şad olsun.

                                

 

                                                                                         M. T.

                                                                                T. A. Lisesi

                         

                  

SON EKLENENLER

Üye Girişi