Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GİZLİ KARAKOL CEMİYETİ

Kara Vasif Bey tarafından kurulmuş olan Gizli Karakol Cemiyeti, istihbarat ve propaganda ile Milli Mücadele’ye yardımcı olmaya çalışmıştır. Ayrıca adam kaçırma, silah cephane ve mühimmat gibi malzemeleri Anadolu’ya nakletmek hususunda faaliyetleri vardı. Bu hususta Erkânı Harbiye Binbaşısı Naim Cevat Bey’in yardımları, ayrıca hamallar, arabacılar, memurlar ve polisin fedakâr gayretleri sayesinde İngilizlerin kontrolü altında bulunan pek çok ambar ve depolardan geceleri aşırma faaliyetleri yaptılar.

Çeşidi tarihlerde 56.000 mekanizma, 320 makineli, 1.500 tüfek, bir batarya top, 200 sandık mermi, 10.000 takım giyecek elbise ve çamaşır, 10.000 adet nal ve mıh, 15.000 matara, 100 ton çeşitli askeri malzeme İstanbul’dan Anadolu’ya İnebolu - Kastamonu ve Tosya üzerinden Ankara’ya kaçırdılar. Milli Mücadele yıllarında Tosya’da 200 katırıyla Ekmekçi Ahmet Ağa, 150 katırıyla Cezarin Köymen Ali, 50 katırıyla Gemicioğlu İsmail Çavuş köyünden-şehrinden yüzlerce Tosya’lı, İnebolu’dan Haymana Ovası’na kervanlar halinde gece-gündüz demeden cephane taşıdılar. Kastamonu ve havalesinde ilk Kuvay-i Milliyeci ihtiyat zabitlerinden Emin Bey’in (Ağır Ceza Reisi Emin Tatlı) gayretleri çok büyüktü. İnebolu’dan başlayarak, teşkilat ve İnebolu kayıkçıları da cephelerdeki silah ihtiyacı karsısında çok duyarlı davranmışlardı.

Mütarekeden sonra silahları teslim almak için gelen İngiliz subaylarına, ileriyi gören şube reisleri sakat ve eski tüfekleri vermişler, saklanan iyi silahlar ilk hamlede mahallelerin ihtiyacında kullanılmış veya kaçakçı haydutlardan alman silahlarla birleştirilerek Milli Müdafaa Vekâleti emrine gönderilmiş fakat vekâletçe silaha olan ihtiyacın arkası kesilmemişti. Trabzon‘dan nakliye isleri vapurlarla başlayınca İnebolu iskelesi, Ankara’nın en yakın yolu ve en önemli ikmal üssü haline geldiğinden Ağustos 1920 ayında yükleme-boşaltma kumandanlığı kurulmuştur.

Kağnı Kamyonu Yendi

Sakarya Meydan Muharebesine denk düşen günlerde, kendiliğinden bir araya gelen halk, ‘silah kullanma talimlerine’ başlar!..

Talimler, bir ay boyunca düzenli olarak devam eder!..

O sırada Kastamonu’da bulunan Fransız gazeteci Franklin de Boillon, gördüğü manzaradan o kadar etkilenmiştir ki, Ankara’da gördüğü Mustafa Kemal’e şöyle demekten kendini alamaz.

-“Paşam, bu zaferi siz kazanacaksınız!..”

Savaştan sonra ise gazetesine şu başlıkla bir haber geçecektir:

-“Kağnı, kamyonu yendi!..”

KASTAMONU’NUN ÇANAKKALE KAHRAMANLARI, HÜSEYİN AKIN

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi