Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CİNAS

Şekil ve telâffuz bakımından aynı veya birbirine çok yakın (sesteş), fakat manaları farklı iki kelimeyi şiirde bir araya getirmek veya kafiye olarak kullanmaktır.

İki gruba ayrılır

a) Tam Cinas: Kelimelerin bütün yönlerden (dört yönden) birbirlerine uygun olması sonucu meydana gelen cinastır. Bu dört yön (Vücûh-ı erbaa) şunlardır:

a)Kelimeyi meydana getiren harflerin uygunluğu, 

b) Harflerin sıralarının uygunluğu , 

c) Harflerin sayılarının uygunluğu, 

d) Harflerin harekelerinin uygunluğu (okunuşunun uygunluğu)

“Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere” 

                                     (YKB)

b) Yarı Cinas: Tam cinasta dört yönden uygunluk esastı. Yarı cinasta ise bu dört yönden herhangi birinde uyuşmazlık temel alınır.

“Vicdanların azâbıyız onlar tanır bizi

Tâzîb için ziyârete gelmiş sanır bizi”

                    (YKB)

Baş harfleri değişik

 

Cinas eski edebiyatçılar tarafından neredeyse harfe kadar indirgenerek muhtelif çeşitlere ayrılmıştır. Bu eski alfabenin verdiği bir hususiyettir.

Üye Girişi