Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 

 

 

 

4 heceli maniler

Gelince yaz

Olmaz ayaz

Ne olursun

Bir mektup yaz.

***

Nar tanesi

Nur tanesi

Sen gönlümün

Bir tanesi.

***

Ah ey felek

Yandı yürek

Çare nedir?

Çekmek gerek.

***

Sevil sevil

Sonra atıl

Altın olup

Pula satıl.

 

5 heceli maniler

Aman desinler

Şeker yesinler

Üç kız bir oğlana

Yanmış desinler.

***

Elinde mercan

Çivide fincan

Üzmesen beni

Olalım bir can.

***

Elinde makas

Kırparım kırpmaz

Şu gâvurun kızı

Benden de korkmaz.

***


Çaldığı sazdır

Ettiği azdır

Ne kadar sevsem

Yine de azdır.

***

Bahçede iğde

Dalları yerde

Sevdiğim oğlan

Kim bilir nerde?

***

Giydiğin sarı

Sen kimin yârı

Akşam olanda

Ağlatma beni.

***

Burası Muş'tur

Yolu yokuştur

Giden gelmiyor

Acep ne iştir?

 


 

 

 

8 heceli maniler

Öküz aldım koşamadım

Yiğit oldum yaşamadım

Çok düşmanlar kasteyledi

Ben Ayşe'yi boşamadım.

***

Rüzgâr eser dal sallanır

Güzeli seven ballanır

Benim yârim orta karar

Ne allanır, ne pullanır.

***

Evlerinin önü kaya

Kayadan bakarlar aya

Yârim binmiş de geliyor

Kuyruğu kınalı taya.

***

Sarı çiğdem yaz getirir

Mor menekşe güz getirir

Gurbet elde ölüm yitim

İhtiyarlık tez getirir.

***

Çadırıma dolu düştü

Çok ağladım gözüm şişti

Kınamasın eşler dostlar

Güzel idi, gönlüm düştü.

***

Bu dağlar mavili kaldı

Kuş uçtu yavrulu kaldı

Anahtarı yâr koynunda

Bu gönlüm kilitli kaldı.

***

Duvarda kalburum olur

Bir seviye sabrım olur

Bu seviyeler bizdeyken

Bu dualar kabul olur.

***

Arıktan atladım geçtim

Cebini yokladım geçtim

Efkârım evlenmek değil

Adını yokladım geçtim.

***

Şu gelen tiren olsaydım

Yârimi gören olsaydım

Çifte mektuplar gönderdim

Eline veren olsaydım.

***

Karanfil verdim kok diye

Al ceketine sok diye

Hiç uykularım gelmiyor

Sevgili beyim yok diye.

***

 

 

11 heceli maniler

Aşağıdan gelir benim şişmanım

Ne çok imiş yârla benim düşmanım

Ben seni saralı düşmandır köylü

Sevdim ama sevdiğime pişmanım.

***

Çıktım da talime kar diyemedim

Yakasız gömleğe dar diyemedim.

Azrail gelmiş ki canım ala

Sılada sevdiğim var diyemedim.

***

Yeşil bülbül dal üstünde ötmesin

Sılayı görmeden vâdem yetmesin

Anamı görmeden eğer ölürsem

Dalda yaprak yolda çimen bitmesin.

***

Mektup yolla mektuplara inanam

Sen uykuda ben uykudan uyanam

Bir yanım ayrılık bir yanım ölüm

Demir miyim bu dertlere dayanam?

***

Bir elinde divit bir elde kalan

Yazarım o yâre bir inci selâm

Kömür gözlerini sevdiğim güzel

İster selâmım al, ister ben gelem.

***

Evini yaptırmış gediğe yakın

Bakın eller bakın, güzele bakın

O güzelin gönlü bende yok ise

Dökün gaz yağını evini yakın.

***

İnci midir, sedef midir dişlerin

Kalemle mi çekilmiştir kaşların

Sallandıkça ince bele değer yâr

Her tarafta on dört belik saçların.

***

Kayadan kayaya atlayamadım

Kırıldı kantarım tartılamadım

Kederli söyleme çok sevdiceğim inatçı babandan kurtulamadım.

***

Kapıya oturmuş önlük dikiyor

Söyledim söyledim boyun büküyor

Dedim güzel sen kimlerin yârisin

Söylemeden ala gözden döküyor.

* * *

Enginden engine yağan kar m'ola?

Salını salını gelen yâr m'ola?

Kaldırsam yorganı girsem koynuna

Sefa geldim yârim der m'ola?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

 

 

Üye Girişi