Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

İLAHİ ÖRNEĞİ

 

Dertliyim dermana geldim,

Devasın isteyu Lokman’a geldim.

 

Bulunmaz derdimin asla devası, 

Kalıp âciz Sana ihsana geldim.

 

Bu derdin çaresi yanmak yakılmak,

Anınçün ben dahi sûzana geldim.

 

Gönül mahzundürür hecr ile her dem,

Visal-i yâr için handana geldim.

 

Mey-i aşk ile mestim ben demâdem,

Bu hal ile acep mestane geldim.

 

Perişan eyledim aklı bu yolda,

Olup Mecnun gibi divane geldim.

 

Huzur-u yâr ile iken ezelde,

Anâ iklimine seyrana geldim.

 

Gelip bu dâr-ı fanide tahayyür, 

Tefekkürle gezip hayrana geldim.

 

Düşüp pervane veş şem’-i celâle,

Sûzî’yim ben dahi çün yana geldim.

SUZİ

 

Bestelenmiş Örnek İlahi:

 

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Bir mübarek sefer olsa da gitsem

Kabe yollarında tozlara bat sam

Hub cemalin bir kez düşümde görsem

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Zerrece kalmadı kalbimde hile

Sıdk ile girmişem ben bu hak yola

Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Ali ve Hasan, Hüseyin anda

Sevdası gönüllerde muhabbet canda

Yarın mahşer günü Hak divanda

Ya Muhammed canım arzular seni

 

Yunus senin methin eder dillerde

Dillerde dillerde her gönüllerde

Arayı arayı gurbet illerde

Ya Muhammed canım arzular seni

Yunus Emre

Üye Girişi