Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bu Konuyu Facebook Profilinde Paylaş

TÜRK HALK EDEBİYATININ BÖLÜMLERİ

1. ANONİM HALK EDEBİYATI

2. DİNÎ - TASAVVUFÎ HALK EDEBİYATI

3. ÂŞIK EDEBİYATI

Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı olan edebiyattır.

Dinî-tasavvufî konuları işleyen, tekkelerde gelişen edebiyattır.

Aşk, doğa ve yiğitlik konularını ele alan, söyleyeni belli olan edebiyattır.

Ürünleri:

Ürünleri:

Ürünleri:

1. Türkü

2. Mâni

3. Ninni

4. Tekerleme

5. Bilmece

6. Masal

7. Atasözü

8. Halk Hikâyesi

9. Fıkra

1. İlâhî

2. Nefes

3. Sathiye

4. Nutuk

5. Deme

6. Devriye

1. Semaî

2. Destan

3. Varsağı

4. Koşma

 

Üye Girişi