Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

EĞİN TÜRKÜSÜ

 

Yeşil kurbağalar öter göllerde

Kırıldı kanadım kaldım çöllerde

Anasız babasız gurbet ellerde

 

Ya ben ağlamayın kimler ağlasın

Şu mahzun gönlümü kimler eğlesin

Eğin'in etrafı dağdır meşedir

 

İçinde oturan beydir paşadır

Yüz elli mahalle beş yüz köşedir

 

Tez gel ağam tez gel olma yalancı

Benim ahım eder seni dilenci

Sabahtan kalktım ki güneş parlıyor

 

Ağam atın terkisini bağlıyor

Yüzüne baktım ki ağam ağlıyor

 

Tez gel ağam tez gel eğlenmeyesin

Elde güzel çoktur evlenmeyesin

Eğin viran olmuş, baykuşlar Öter

 

Bastığın yerlerde dikenler biter

Ben çevrini çektim el almış yatar

 

Gel ağam, gel ağam gel de yine git

Akan gözyaşımı sil de yine git.

 

BUDİN TÜRKÜSÜ

 

Budin dedikleri aksuyun başı

Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı

Çerkeş bayraktardır şehitler başı

 

Geldi kâfirleri geçti bedeni Aldı

Nemçe bizim nazlı Budin'i

Budin'in üstünde doğdu bir yıldız

 

Aldı hain küffar on iki bin kız

Kimi kadı, kimi müftü, müderris

 

Geldi kâfirleri geçti bedeni Aldı

Nemçe bizim nazlı Budin'i

Budin dedikleri çepçevre meşe

 

Kurdunu kuşunu doyurduk leşe

Hüngür hüngür ağlar Genç Ali Paşa

 

Aman padişahım imdat umarız

İmdat etmez isen nâre yanarız

Budin'in içinde biz üç kız idik

 

Altın kafeslerde beşli kuzuyduk

Küffarın eline lâyık mı idik?

 

Geldi kâfirleri geçti bedeni Aldı

Nemçe bizim nazlı Budin'i

 

 

HAPİSHANE TÜRKÜSÜ

 

A'çşam olur hapishane kitlenir

Kimi kâğıt oynar, kimi bitlenir

Kiminin temyizden evrakı gelir

 

Düştüm bir ormana yol belli değil

Yatarım yatarım gün belli değil

Hapishane içinde üç a^ap incir

 

Kollarım kelepçe boynumda zincir

Zincir sallandıkça her yanım sancır

 

Düştüm bir ormana yol belli değil

Yatarım yatarım gün belli değil

 

 

Türkü Örneği:

Zeynep bu güzellik var mı soyunda?

Elvan elvan güller kokar koynunda,

Ramazan ayında bayram gününde.

 

Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim,

Üç köyün içinde şanlı Zeynebim.

 

Söğüdün yaprağı narindir narin,

İçerim yanıyor, dışarım serin,

Zeynep'i ettiler bu hafta gelin.

 

Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim,

Üç köyün içinde şanlı Zeynebim.

 

Zeynep'e yaptırdım altından tarak,

Tara da zülfünü omzuna bırak.

Görüşmek isterim, yollarım ırak.

 

Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim,

Üç köyün içinde şanlı Zeynebim.

 

Zeynep'in alı var, alı neylesin?

Al yanak üstüne şalı neylesin?

Bu yosmalık varken malı neylesin?

 

Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim,

Üç köyün içinde şanlı Zeynebim.

 

Zile'nin yolları dardır geçilmez,

Soğuktur suları bir tas içilmez.

Anadan geçilir, yârdan geçilmez.

 

Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim,

Üç köyün içinde şanlı Zeynebim.

 

Türkü Örneği:

Şu dağın başında bir taş olaydım,

Gelene geçene yoldaş olaydım,

Bacısı güzele kardaş olaydım.

 

Gel otur yanıma nallarımı sorayım,

Halimden anlamaz o yâri ben nideyim?

 

Şu dağın başına ekerler darı.

Ekerler biçerler severler yâri,

Yâr bana yollamış ayvayla narı.

 

Gel otur yanıma nallarımı sorayım,

Halimden anlamaz o yâri ben nideyim?

 

Şu dağın başına ekerler küncü,

Ekerler biçerler severler genci,

Yar bana yollamış ayva turuncu.

 

Gel otur yanıma nallarımı sorayım,

Halimden anlamaz o yâri ben nideyim?

 

(Türk Dili, Halk Şiiri, S. 445-450, TDK., Ank. 1989.)

 

Usülsüz türkü örnekleri

BOZLAK

Evlerinin önü hamam kapısı 

Hamamdan geliyor yârin kokusu.

 

Top kâküllü çiçeğim 

Sen doldur ben içeyim 

Bana da yardan geç derler 

Ben nasıl vazgeçeyim?

 

Evlerinin önü kireç kuyusu 

Yüreğime vurdu derdin koyusu.

 

Top kâküllü çiçeğim 

Sen doldur ben içeyim 

Bana da yardan geç derler 

Ben nasıl vazgeçeyim?

 

Evlerinin önü yüksek kaldırım 

Kaldırımdan düştüm beni kaldırın.

 

Top kâküllü çiçeğim 

Sen doldur ben içeyim 

Bana da yardan geç derler 

Ben nasıl vazgeçeyim?

 

MAYA

Erkek: Yeşil kurbağalar öter göllerde 

Kanadım kırıldı kaldım çöllerde 

Anasız babasız gurbet ellerde 

Ya ben ağlamıyam kimler ağlasın?

 

Kız: Mağripten maşrıka ara bul beni 

Dünyanın malına değişmem seni 

Nasihatim budur düşmanın tanı 

Ne sen beni unut ne de ben seni.

 

Erkek: Gider oldum el başımı bürüdü 

Gitme diye yar boynuma sarıldı 

Bizim nasip gurbet ele verildi 

Ya ben ağlamıyam kimler ağlasın?

 

Kız: Seher vakti kan uykudan uyandım 

Gözüm açtım al kanlara boyandım 

Bir zamandı dertlerine dayandım 

Şimdi derdine dayanamam ben senin.

 

MAYA

Kemendi atım dala ben

Düştüm haldan hala ben

Çör çöpten yuva yaptım

Uçurmadım bala ben.

 

Dağlarda kar düştü gel 

Fikrime yâr düştü gel 

Eyi gün dostları 

Kötü güne düştüm gel.

 

Usulü türkülere örnek olarak Gaziantep yöresinde Şirin Nar adıyla bilinen halay türküsü

Şirin nar dane dane 

Gel güzel döne döne 

Gül olup koklamadım

Felek ayırdı gene

        Şirin nar dane dane 

        Gel güzel döne döne

                             (Nakarat)

Beyaz giyme üşürsün 

Güzellikten menşürsün

                   Nakarat

Neynim güzel olduğun 

Yad elnen konuşursun

                 Nakarat

Evler göç göçe oldu 

İki derdim üç oldu

                   Nakarat

Ben sevdim eller aldı 

Emeklerim heç oldu

                   Nakarat

Giderim dur diyen yok 

Kebap aldım yiyen yok

                  Nakarat

Ayrılık gömleğini 

Benden başka giyen yok.

               Nakarat.

 TÜRK DİLİ ŞİİR ÖZEL SAYISI

 

Üye Girişi