Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Âsâfın miktarını bilmez Süleyman olmayan

Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

                   Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini

                  Anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan

Rızkına kani' olan gerdûna minnet eylemez

Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan

                   Kim ki korkmaz Hakk'tan ondan korkar erbâb-ı ukûl

                   Her ne isterse yapar Hakk'tan hirasan olmayan

İ'tiraz eylerse bir nâdân Ziyâ hamûş olur

Çünki bilmez kadr-i güftârın sühândan olmayan.

                           ZİYÂ PAŞA

 

Üye Girişi