Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

BENİ CANDAN USANDIRDI…

 

Beni candan usandırdı, cefâdan yâr usanmaz mı?

Felekler yandı âhımdan, murâdım şem’i yanmaz mı?

 

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,

Niçin kılmaz bana derman, beni bîmâr sanmaz mı?

 

Şeb-i hicran yanar cânım, döker kan çeşm-i giryânım,

Uyarır halkı efgânım, kara bahtım uyanmaz mı?

 

Gül-i ruhsârına karşı gözümden kanlı akar su,

Habîbim, fasl-ı güldür bu, akar sular bulanmaz mı?

 

Gamım pinhan tutardım ben, dediler yâre kıl rûşen

Desem ol bi-vefâ bilmem, inanır mı inanmaz mı?

 

Değildim ben sana mâil, sen ettin aklımı zâil

Bana ta’neyleyen gâfil, seni görgeç utanmaz mı?

 

Fuzûlî rind-i şeydâdır, hemişe halka rüsvâdır,

Sorun kim bu ne sevdâdır, bu sevdâdan usanmaz mı?

FUZULÎ

 

 

Üye Girişi