Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Terzarima

·İtalyan edebiyatına özgü bir nazım şeklidir.

·Üçer mısralık bentlerle kurulur.

·Bent sayısı sınırsızdır.

·Tek bir mısra ile sona erer.

·Kafiye örgüsü, "aba, bcb, cdc,... d" biçimindedir.

·Dante, "İlahi Komedya"sını bu nazım şekliyle yazmıştır.

·Terzarima, sone kadar yaygın değildir.

·Tevfik Fikret'in "Şerhayin" adlı şiiri edebiyatımızdaki tek terzarima örneğidir.

 

TERZA - RİMA:

Terza-rima üçlüklerle yazılır. Üçlük sayısı azaltılıp çoğaltılabilir. Yalnız en son kıta tek mısralıktır. Aşağıda bir örnek verilerek yanında da kafiye şeması gösterilmiştir:

KELEBEK

Mavi bir gölge uçtu pencereden, a

Baktım : âvâre bir küçük kelebek;b

Yaramaz geldi kim bilir nereden a

 

Belli yorgundu; bir veremli çiçek b

Gibi serpildi lâmbanın yanma; c

Bir duman uçtu, gitti titreyerek b

 

Anladım kıydı yavrucuk canına. c

Söyle ey mavi gölge, söyle eğer d

Bir ölümden de çok fenaysa bana, c

 

Şu karanlık, şu kimsesiz geceler.d

Ali Canip YÖNTEM

 

Görülüyor ki bunun kafiyeleniş şekli soneye benze­miyor. Üçlüklerin birinci ve üçüncü mısraları birbirleriy­le kafiyelidir. Fakat bir sonraki üçlüğün birinci ve üçün­cü mısraları, kendinden bir önceki üçlüğün orta mısraı ile kafiyelidir. En sonraki tek mısra da kendinden önceki üçlüğün orta mısraı ile kafiyelidir. Bu nazım şekli fazla kullanılmamıştır.

Terzerima Örneği:

GİZ
Bu kadar uzak mıydı
Git git bitmiyor yol
Görünmüyor dağın ardı

Oysa bilmem kaç yıl
Bu yollardan yürünmüş
Şimdi sanki bir masal

Bu dilsiz dağ ve taş
Nerde saklar kuşları
Hangi gizle sarmaş dolaş

Anlamak zor susuşları.

Ahmet Telli

 

Üye Girişi